Regulamin

Niniejszy regulamin opisuje warunki korzystania ze tej Witryny, www.pl.medicarium.net oraz wszystkich powiązanych z nią domen (Strona). Przed skorzystaniem lub zakupieniem czegokolwiek na Witrynie, prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem.

  • Wszystkie Treści są tworzone wyłącznie w celach informacyjnych, aby dostarczyć tobie informacji o naszych produktach, aktualnościach, funkcjach, usługach oraz innych stronach, które mogą być interesujące. Zamieszczone informacje nie są radami technicznymi, finansowymi lub prawnymi, ani jakimikolwiek innymi radami, na których powinieneś polegać.
  • Nie oświadczamy i nie dajemy żadnych gwarancji w zakresie dokładności lub rzetelności jakichkolwiek informacji na tej stronie. Dokładamy wszelkich starań, aby Witryna była dokładna, aktualna oraz wolna od błędów, jednak nie możemy tego zagwarantować. Ponadto, nie możemy zagwarantować, że witryna będzie dostosowana do jakichkolwiek celów. Zaufanie do informacji znajdujących się na Witrynie powierzane jest na własne ryzyko.
  • Wszystkie materiały zawarte i przedstawione na tej Witrynie, wliczając w to, ale nie ograniczając się, do tekstu oraz grafik są objęte prawem autorskim lub podobnymi prawami, chyba, że na stronie zostało napisane coś innego. Zastrzegamy sobie prawo i zabraniamy nieuprawnionego wykorzystywania lub kopiowania. Masz prawo do wydrukowania lub pobrania dóbr intelektualnych jedynie na własny użytek. Żaden materiał nie może jednak zostać wykorzystany w celach komercyjnych.
  • Właścicielem serwisu jest afiliat firmy Hexpress z siedzibą mieszczącą się w Londynie pod adresem: 3rd Floor. 207 Regent Street, W1B 3HH – Wielka Brytania